Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Παλαιότερα η τροφοδοσία καυσίμου στο κινητήρα, γινόταν από το καρμπυρατέρ. Σήμερα γίνεται με ηλεκτρονικό ψεκασμό διά μέσου των μπέκ,(εγχυτήρων).

Όπως κάποτε πηγαίναμε το αυτοκίνητο για καθαρισμό του ή των καρμπυρατέρ, έτσι και σήμερα καθαρίζουμε τα μπέκ με ηλεκτρονικά μηχανήματα ακριβείας.

Στο συνεργείο μας διαθέτουμε το πιο σύγχρονο μηχάνημα καθαρισμού μπεκ.

μπεκ
 

 

 

Τιμή καθαρισμού Μπεκ: απο 50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εργασίας, για αυτοκίνητα από 900cc έως 1600 cc. 

   

 Έλεγχος ρύπανσης του μπεκ.

 Η βαλβίδα του μπεκ κατασκευάζεται με ανοχές της τάξης του 1 mm. Παρόλο που το φίλτρο του μπεκ έχει οπές των 20 mm, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν επικαθήσεις από τα πρόσθετα της βενζίνης ή και από την ίδια τη βενζίνη σε υψηλές θερμοκρασίες, στις οπές, την έδρα της βαλβίδας ή και τον οδηγό της βελόνας.

 

Στα μπεκ του άμεσου ψεκασμού μπορεί να δημιουργηθούν επιπλέον και επικαθήσεις άνθρακα. Οι επικαθήσεις αυτές, μπορεί να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του μπεκ. Με επικαθήσεις πάχους 5 mm, η ικανότητα παροχής του μπεκ μειώνεται κατά 25%. Μια άλλη σημαντική επίπτωση είναι ότι το μέγεθος των σταγονιδίων της βενζίνης αυξάνεται σημαντικά και αλλάζει το σχήμα και η κατεύθυνση της δέσμης, με αποτέλεσμα την κακή ανάμιξη αέρα/βενζίνης. Τα παραπάνω έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην συμπεριφορά του κινητήρα, στην κατανάλωση καυσίμου και στη διάρκεια ζωής του καταλύτη και των αισθητήρων λάμδα.

  

Δυστυχώς η διάγνωση και ο έλεγχος ρύπανσης των μπεκ δεν είναι εύκολο να γίνουν επάνω στο όχημα. Απαιτείται η αφαίρεση των μπεκ και η τοποθέτησή τους σε ειδική συσκευή διάγνωσης – καθαρισμού. Οι συσκευές αυτές μετρούν την παροχή του μπεκ και επιπλέον είναι δυνατός ο οπτικός έλεγχος της δέσμης ψεκασμού και πιθανών διαρροών. Ο καθαρισμός των μπεκ γίνεται από την ίδια συσκευή, με χρήση υπερήχων και χημικών καθαριστικών ουσιών. 

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.