Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, (Κ.Ε.Κ.)   

Στο συνεργείο μας εκδίδεται Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, (Κ.Ε.Κ.)  και ο έλεγχος  διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, (Κ.Ε.Κ.) καθιερώθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3, του Ν.2052/92. Εντάσσεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους στα μεγάλα αστικά κέντρα και υλοποιείται με την καθιέρωση ειδικού ελέγχου καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον θεσμό της Κ.Ε.Κ., όλα τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, θα πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστωθεί, αν οι εκπομπές καυσαερίων βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων και να εφοδιασθούν με έντυπο ΚΕΚ.

Ο τακτικός έλεγχος του κινητήρα βοηθά στην κατανάλωση λιγότερης βενζίνης και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των καυσαερίων της ατμόσφαιρας.

Τιμή:10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου εργασίας και Φ.Π.Α.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.